Maila mig här:

 

 

DreamMaddo - Från mina ögon sett.

 

Under åren som gått har jag fått utstå olika påfrestningar i livet. Det största hinder jag mött på är ändå att övertyga människor om att jag lever ett relativt normalt liv och att jag har kunnat gå vidare. Jag öppnar mig och pratar om delar av mitt liv - dels för att jag behöver få ut det men även för att öppna upp för diskussion. Har du frågor eller vill du lämna en kommentar är du välkommen att maila mig eller lämna en kommentar på bloggen.

 

Mobbning.

Jag utstod flera år av mobbning. Det tog inte lång tid innan jag började hitta fel på mig själv och fundera på om verkligheten verkligen såg ut så som jag såg den. Mina tvivel gjorde mig till ett lätt fortsatt offer för mobbningen. Mobbning kan se ut på olika sätt, här kommer jag benämna tre olika typer av mobbning:

 

  • Verbal - Med verbal mobbning menas att en eller flera personer, oftast vid flertalet tillfällen, utsätter en annan person för verbala påhopp.
  • Osynlig - Med osynlig mobbning menas den mobbning som är svår att upptäcka och sätta ord på exempel på detta är: utfrysning.
  • Fysisk - Med fysisk mobbning menas att en eller flera personer utsätter en annan person för fysiska påhopp.

 

Jag har valt att benämna just dessa typer av mobbning då dessa är de jag själv varit utsatt för. Jag blev såväl utsatt för verbala påhopp såsom ful, fet och äcklig, fysisk misshandel i form av slag och sparkar och osynlig misshandel i form av utfrysning. Vid ett tillfälle gjordes en polisanmälan för misshandel. När skolan fick veta detta blev jag inkallad till skolsyster som bad mig ta bort anmälan med anledningen att det inte hjälper att anmäla. Eftersom förövarna var minderåriga lades fallet ner. Jag vill trots detta uppmana folk att anmäla om de blir utsatta. För min del blev jag av med en utav mobbarna.

 

Självklart har mobbningen satt spår i mig och jag har ärr som inte syns på utsidan, men jag vill poängtera att det även stärkt mig. Jag har valt att försöka gå vidare och bearbeta mina problem och allt vad detta har inneburit. Genom erfarenhet kan jag säga att det är ett svårt beslut eftersom det inneburit att jag har ändra hela ditt tankemönster. Jag har börjat tro på mig själv och stå upp för den jag är. Emellanåt tvingas jag le och agera stark i situationer där jag inte trivs och som jag känner mig obekväm i, men det är värt att agera på det sättet för att jag ska få leva ett "normalt" liv.

 

Efter högstadiet valde jag att gå på individuellt program med 50% praktik för att undvika gå i skolan. Jag arbetade mycket och insåg vikten av en utbildning. När jag sedan började gymnasiet, ett år senare, var jag livrädd för att mobbningen skulle fortsätta.

 

Till en början spelade det ingen roll att mobbningen hade slutat, jag kunde inte gå utanför dörren av rädsla. Jag tvingade mig ut till affären, kunde inte sova om nätterna och hade ett självdestruktivt beteende. På grund av detta valde jag att flytta från Stockholm till Göteborg för att läsa på gymnasiet. Detta kom att bli en stor vändning för mig.

• DreamMaddo © 2008 • Privacy Policy • Kontakt Blogg

"En berättelse som får håret på armarna att lyfta!"